Home

AFGHAN E-BOOK

مرکز دیجیتال سازی کتب

عصر انترنت یک تاریخیست از تحول، با انکشاف در عرصه های علمی و تکنالوجی انترنت. نه تنها آثار شما شاعران، نویسندگان و قلمبدستان عزیز به شکل «متن» زیبا ماندگار میشود، بلکه با امکانات عکس و تصویر دلخواه شما، با صدا و سیما و دکلمه هم میتواند آثار تان از یکطرف درج گنجینۀ جهانی اینترنتی شود و از طرف دیگر این امکان میسر گردد تا آثار شما برای نسلهای امروز و فردا قابل استفاده باشد. همزمان با آن به عنوان یک جهش فرهنگی علمی جدید، ثبت تاریخ فرهنگی گردد

BHouse. Copyright @ All Rights Reserved.

BANK