Contact
 
 
 
 

هموطنان گرامی


تخنیک با سرعت چشم گیری در حرکت است و امکانات دسترسی به اشیای فزیکی روز تا روز ارزشش را در برابر اشیائی که آنلاین در دسترس قرار می گیرد، از دست میدهند. غربیان برای سهولت هرچه بیشتر آلات و اسبابی را تهیه دیده اند که خریداری آنلاین را برای هر چیز سهل تر و ساده تر سازد. یکی از آن آلات و یا اسباب (ای- ریدر). یافتن کتب غربی در (ای-ریدر) ها دشوار نیست زیرا کتب غربی ها تا 90 در صد امروز آنلاین قابل دسترسی میباشد اما یافتن یک کتاب «دری» در (ای- ریدر) ها مشکل چه که نا ممکن است. این به خاطریست که افغانان ما نسبت نداشتن دسترسی به (ای - بوک) ها تا حال نتوانسته اند ازین سهولت مطالعه استفاده نمایند. اما، شما ناامید نباشید زیرا ما امروز قادر به این هستیم که نوشته های با ارزش شما را جاویدانه ساخته و به دسترس نه تنها افغانان بل به دسترس همه فارسی زبانان جهان قرار دهیم و جهانیان را از دانش و اندوخته های شما مستفید سازیم.

...... قادر است نوشتۀ هرآن قلم به دست و نویسنده ای را که علاقمند تشریک علم و دانش، پژوهش و اندوخته هایش با همزبانانش باشد، آثار شان را با مدرن ترین سیستم (ای – بوک) سازی الکترونیکی ساخته با انتخاب و ذوق و سلیقۀ خود شان به دست رس خوانندگان قلمش قرار دهد.


CONTACT INFO